2010’s

Niro Granite đầu tư vào công nghệ in phun kỹ thuật số và gạch khổ lớn. Các sản phẩm thực tế và trông cực kỳ đẹp mắt được tạo ra bằng cách nắm bắt các chi tiết tốt nhất của thiết kế vào các ô gạch.