2000’s

Niro Granite tiếp tục đầu tư vào phát triển sản phẩm hợp thời trang và giới thiệu nhiều kích cỡ và bề mặt khác nhau cho thế giới gạch ốp lát