1600’s

Gạch Ceramic nghệ thuật được sản xuất và phổ biến ở Bồ Đào Nha