blog, Design

Đại Sứ Malaysia Tại Việt Nam Thăm Niro Ceramic Việt Nam

Đại Sứ Malaysia Tại Việt Nam Thăm Niro Ceramic Việt Nam

Ngày 19 tháng 9, Đại Sứ Malaysia tại Việt Nam – Ngài Dato’ Tan Yang Thai và Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh – Ông Firdauz Othman đã đến thăm Trụ sở Niro Ceramic Việt Nam (NCV). Thay mặt Niro Ceramic Group, ông Tay Keng Chong – Tổng Giám đốc NCV đã nhiệt liệt chào đón đoàn và chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi được đón tiếp Đại sứ đến thăm.